Standardvårdplan Hjärtsvikt - Kunskapsöversikt
OPTILOGG - Checklista till patienter med diagnos hjärtsvikt
OPTILOGG - Information till patient_Kontrakt
Patientenkät
Patientenkät - Följebrev
Remiss med frågeställningen CRT
Checklista - Entresto
Checklista - Järn
Checklista - Sjuksköterska hjärtsviktsmottagning
Checklista - Läkarbesök hjärtsviktsmottagning
Checklista -Vårdtillfälle Slutenvård
Delegering dosjustering av läkemedel hjärtsviktsmottagning
Dosjustering av hjärtsviktsläkemedel i journalens läkemedelslistan - Primärvårdens
Informationsunderlag CRT
Kriterier - Hjärtsviktsmottagning primarvård