Epidural smärtbehandling (EDA) - Lokal anvisning till Vårdhandboken
Bilaga - Övervakning vid Epidural smärtbehandling (EDA)