Riktlinjer för tillgång till vård för nyanlända
Bilaga 1 - Landstingsstyrelsens beslut
Bilaga 2 - Förordning om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (SFS 2008:344)
Bilaga 3 - Förordning (1994:362) om vårdavgifter mm för vissa utlänningar
Bilaga 4 - Förordning ( 2013:407) om hälso- och sjukvård till personer utan giltiga tillstånd
Bilaga 5 - Förordning (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan giltiga tillstånd
Bilaga 6 - Konsensusyttrande av Svenska barnläkarföreningen och Svenska skolläkarföreningen
Bilaga 7a - (SOSFS 2011:11) Hälsoundersökningar av asylsökande m fl.
Bilaga 7b - Ändring (SOSFS 2013:25) Hälsoundersökning av asylsökande m.fl.