Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL